Uluslararası Güvenlik Kongresi


Konular


Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar

 • Kopenhag Okulu’nun Etkisi
 • Aberystwyth Ekolü’nün Etkisi
 • Yeni Oryantalizm ve 11 Eylül’ün Etkisi
 • Yeni Savaşlar ve Güvenlik

21. Yüzyılda Ulusal, Bölgesel ve Küresel Güvenlik

 • Devletlerin Güvenlik Stratejileri
 • Avrupa ve Balkan Güvenliği
 • Kafkasya Güvenliği
 • Orta Doğu Güvenliği
 • Orta Asya Güvenliği
 • Güney Asya Güvenliği
 • Uzak Doğu ve Pasifik Güvenliği
 • Afrika Güvenliği
 • Amerika Güvenliği

Hükümetlerarası Örgütler ve Güvenlik

 • BM ve Uluslararası Güvenlik
 • Bölgesel ve Küresel Güvenliğe AB’nin Katkısı
 • NATO ve Uluslararası Güvenlik
 • Afrika Birliği ’nin Afrika Güvenliğine Katkısı

Silahlanma ve Silahsızlanma

 • İkili, Bölgesel ve Küresel Düzeyde Silahlanma
 • Silahlanma Kontrolü Usul ve Uygulamaları
 • Silah Ticareti Kontrolü Usul ve Uygulamaları
 • Silahlanma ve Terörizm

KİS’lerin Yayılması ve Güvenlik

 • Biyolojik, Kimyasal ve Nükleer Silahların Yayılması
 • Nükleer Silahsızlanma Girişimleri ve Usulleri

Siber Güvenlik

 • Siber Savaş
 • Siber Terörizm
 • Devletlerin Siber Güvenlik Stratejileri
 • Sosyal medya ve Güvenlik
 • E-Devlet Sistemleri ve Güvenlik

Robot Teknolojileri ve Güvenlik

 • Robot Savaşları Geliştirme
 • İnsansız Hava Araçları ve Güvenlik
 • İnsansız Yer Araçları ve Güvenlik
 • İnsansız Sualtı/Yüzey Araçları ve Güvenlik

Uzay Teknolojisi ve Güvenlik

 • Casus Uydular ve Güvenlik
 • Dünya Gözetleme Sistemleri ve Güvenlik
 • Füze Savunmasında Uzayın Kullanımı
 • Uzay Enkazı ve Güvenlik

Enerji Güvenliği

 • Devletlerin Enerji Tedarik Stratejileri
 • Enerji Bağımlılığı ve Dış Politika
 • Enerji Kaynakları ve Çatışma
 • Fosil Yakıt Rezervlerinin Geleceği
 • Enerji Boru Hatlarının Güvenliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Çevre ve Su Güvenliği

 • Yükselen Çevre Sorunları
 • Temiz Su Kaynakları ve Çatışma
 • İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi

Ekonomik Güvenlik

 • Ekonomik Refah ve Güvenlik
 • Ekonomik Kriz ve Güvenlik

İnsan Güvenliği

 • İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği
 • Sosyal Güvenlik

Bilişim Güvenliği

İnsan Hakları ve İnsan Hakları Güvenliği

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Güvenliği

Hakkında

Uluslararası Güvenlik Kongresi hakkında bilgiler.

Kurullar

Bilim Kurulu, Düzenleme Kurulu vs. bilgileri.

Düzenleyenler

Kongreyi düzenleyen kurumlar

Takvim

Kongrenin önemli tarihleri

Yazım Kuralları

Bildiriler için yazım kuralları .

Konular

Kongre Konu Başlıkları.

Konaklama

Anlaşmalı oteller